BG
BG EN

Презентации

Нашите презентационни услуги предлагат формален и неформален формат за комуникация на значими и интегрални/цялостни знания, които обхващат широк спектър от теми, винаги съобразени с нуждите и интересите на нашите клиенти. Тези теми могат да обхващат историята, културата и глобалния обхват на Camellia sinensis чайовете и техните произход и регионални специфики, до съответните и съвременни регулаторни насоки, научни и медицински/клинични изследвания на компонентите на чая, които го правят гореща тема в подобряването на човешкото здраве.

Чрез нашите дългогодишни изследвания и проучвания, търсения и натрупвания на богатство от житейски знания и опит, чрез нашите професионални и лични усилия като личности и като част от екипи и организации, от които сме били или все още сме част, сме успели да изкристализираме ключови прозрения и инсайти. От тази основа ние сме "прилагали себе си" и действали в продължение на няколко години, напълно и изцяло ангажирани със света на чая на макро- и микрониво - до най-малките детайли на самото листо и неговите молекулни съставки.

Ние сме инвестирали и с вашата подкрепа ще продължим да го правим, в намирането и предоставянето на висококачествен, чист, свеж и автентичен чай, директно внесен от естествените азиатски местообитания и произведен от майстори на чай с многовековен опит.

Целта на нашата работа чрез Ч'ай малко при изследването и разработването на презентации е да споделим ключови инсайти с вас, правейки ги достъпни по забавен и разбираем начин, така че, ако желаете, да направите чая част от вашия живот. Той може да допринесе за подобряване на вашето благосъстояние, както допринася и на нас. Чайните листа на Camellia Sinensis носят този потенциал за вашето здраве и благополучие.

Предлагаме само чай, който самите ние избираме да пием и споделяме открито своя път в света на чая и знанията, които натрупваме.